Spezialitäten

Gà sô´t Xà ót

44. Gà sô´t Xà ót

80. Bùn Bò Huê

84. Súp Dùa

87. Bún xào Sá Ót

Sushi Menü

Sushi Menü

Sushi Menü

Sushi Menü

Sushi Menü

Frische Getränke

Frische Getränke

Frische Getränke

Frische Getränke